%PDF-0-1
Usluge - San Marco

USLUGE

Širina i fleksibilnost linije Decorativi San Marco pruža klijentu izuzetan, napredan alat koji komunicira sa širom okolinom, koja uključuje profesionalne dekoratere kao i projektante, arhitekte, dekoratere enterijera i investitore.

RJEŠENJA PO MJERI

Kao tkanina, namještaj, presvlaka namenjena samo jednom projektu, i dekorativni element čini integralni dio unutarnjeg uređenja i stoga zahtijeva visok stupanj personalizacije.

Širina i fleksibilnost linije Decorativi San Marco pruža klijentu izuzetan, napredan alat koji komunicira sa širom okolinom, koja uključuje profesionalne dekoratere, kao i projektante, arhitekte, dekoratere interijera iinvestitore.

Zahvaljujući kompetentnosti i tehničke podrške San Marco, svaki projektant može predložiti inovativna rešenja, proučena na osnovi arhitektonskih težnji i težnji suvremenog dizajna, ili u zavisnosti od konteksta i primjene prostora, bez ikakvog nametanja ustaljenih kanona u proizvodima i efektima.

PODRŠKA KLIJENTIMA

San Marco Group Spa nudi profesionalne usluge i podršku u svakoj fazi, od projekta do realizacije. Od izbora materijala do podrške na gradilištu, kompanija je uz klijenta kao podrška izbora alatom i odgovarajućim uslugama koje prednjače.

Zahvaljujući posebnom sistemu nijansiranja Marcromie, svaki prodavac ima na raspolaganju izuzetno širok asortiman boja koje može sasvim nezavisno dobiti.

Efikasna podrška prije i nakon prodaje na teritoriji Bosne i Hercegovine je uvijek dostupna putem besplatnog broja 0800 877 77 čijim se pozivanjem dobivaju brzi odgovori i rješenja na sva tehnička pitanja u vezi proizvoda, sistema i ciklusa primjene.

Kreativnost kao forma inovacije se ispoljava i u realizaciji inovacija putem sredstava za komunikaciju za podršku proizvoda, kao što su tehnička uputstva, katalozi, brošure i sl.

Palete boja su izrađene sa stvarnim proizvodima, koje se nanose ručno, zanatskom preciznošću, koje imaju veliki utjecaj i vrijednost, proučavane su kako bi se preporučila najbolja rješenja za uređenje prema aktualnim trendovima i neobično lijepi efekti.

Tutorijali sa objašnjenjima o načinima korištenja se povremeno objavljuju na YouTube kanalu kompanije, dok se svaka novost u vezi sa proizvodima objavljuje i dijeli na internet stranici koja se redovno ažurira, kao i na kanalima kompanije na društvenim mrežama.

Velika pažnja se na kraju posvećuje predstavljanju rješenja u nesumnjivo talijanskom stilu i valorizaciji naslijeđa realizacije koji ilustrira važnost izbora efekata i teksture u dizajnu interijera.

TEHNIČKA EDUKACIJA: LABforPRO

Kompanija oduvijek snažno vjeruje u obuku kao temelj same politike kompanije i smatra je jednom od alata za uspjeh i kompetitivnost svojih klijenata na tržištu.

Stoga organizuje vlastite tehničke edukacije za teorijsku i praktičnu obuku posvećene kompanijama koje primjenjuju proizvode i realizira ih u svom Tehničko-edukacijskom centru.

Laboratoriji za profesionalnu obuku (LAB FOR PRO) su oživjele pravu strukturu stalnih centara za obuku, gdje profesionalac može usavršavati svoje vještine i susreće se sa stručnjacima i tehničkim licima, da sa maksimalnom profesionalnošću zadovolji svaki poseban zahtev svojih klijenata.

Predložene edukacije, namenjene distributerima i profesionalnim dekoraterima su izuzetno inovativne u formulaciji jer se redovno ažuriraju sadržaji i moduli kako bi uvijek bili u toku sa stalnim razvojem tržišta i da bi sa maksimalnom profesionalnošću mogli zadovoljiti svaki poseban zahtjev klijenata.

Na taj način svaki profesionalni dekorater, u Italiji ili van nje, pronalazi u San Marcu referentnu tačku za svoj profesionalni razvoj, zahvaljujući višestrukim mogućnostima za konzultacije sa tehničkim timom kompanije.