CAD – BIM TEKSTURE

U službi profesionalaca za naprednije projektiranje

Sve bliži, mobilniji i podesniji servis za profesionalce u ovoj oblasti, od arhitekata do projektanata, od inženjera pa do izvođača radova, predstavlja ciljnu namjeru San Marco Group Spa koja će od sada nuditi bogato opremljenu biblioteku tekstura svojih dekorativnih proizvoda, ključnih tonskih efekata i nijansi trenutno najtraženijih boja, a koja će se moći koristiti u fazi projektiranja.

Digitalne biblioteke: raspoloživi formati

Dostupne su biblioteke za 3DS Max (MAT) u formatu BIM (RFA i ADSKLIB) sa svim specifičnim mapama za rendering u formatu JPG, koje se odnose na sve dekorativne proizvode San Marco, svih tonskih efekata u modernim i brojnim nijansama.

Digitalne biblioteke su optimizirane za maksimalnu efikasnost sistema i dostupne su također i u formatu za razmjenu za BIM i CAD, kako bi se mogle koristiti u svim ambijentima za arhitektonsko projektiranje 3D i 2D.

Definicija BIM – Building Information Modeling

Šta se tačno podrazumijeva pod tehnologijom BIM? Ovom skraćenicom označava se izraz “Building Information Modeling” koji predstavlja metodu za optimizaciju planiranja, realizacije i upravljanja u građevinarstvu uz pomoć određenog softvera.

Ovaj postupak omogućava sakupljanje svih relevantnih podataka o građevini, od njene geografske lokacije, pa sve do karakteristika materijala za njenu izgradnju. Korištenje BIM se uveliko savjetuje i u zvaničnim smjernicama, s obzirom da omogućava veću efikasnost i transparentnost u nadmetanjima za izvođenje javnih radova: iz ovog razloga će u najskorijem roku korištenje BIM postati obavezno za javne radove.

Osim što je široka lepeza digitalnih tekstura koje nudi San Marco usklađena s tehnologijom takvog dometa, ona pruža i druge značajne prednosti profesionalcima i krajnjim korisnicima u ovoj oblasti.

Također se i arhitekti mogu osloniti na ovaj izuzetan instrument visoko produktivne i komercijalne vrijednosti koji daje krajnje realan prikaz prostora i njegove finalizacije. Na isti način će i njihovi klijenti moći jasno i precizno sagledati kako njihov objekt dobiva oblik.