MADE IN ITALY

San Marco Group S.p.A

Colorificio San Marco S.p.A. kao glavna kompanija u San Marco Group, je vodeća kompanija u Italiji u oblasti proizvodnje i plasmana građevinskih zidnih boja, lakova, dekorativnih boja i fasada. Ona vuče snažne korijene još iz 1937. godine zahvaljujući svom osnivaču g.Pietru Tamburiniju. Njom danas rukovodi četvrta generacija poduzetnika iz porodice Geremia, te je stekla referentnu reputaciju na međunarodnoj poslovnoj sceni. Decorativi San Marco predstavlja proizvodni brand kompanije San Marco Group S.p.A. i specijalizirano je za dekorativne premaze.

NOVA IDEJA ZA UREĐENJE

Element boje i teksture je postao od suštinske važnosti u modernoj arhitekturi. Ako to – kao što je pisao Le Corbusier – treba biti “umjetničko dijelo, fenomen koji pobuđuje emocije”, boja je osnovni princip u projektiranju.
Boje, materijali koji se koriste i površinski efekti postaju osnovni činioci koji doprinose originalnosti projekta i koji tumače svjetlost i prostor na inovativan način.

Zbog toga San Marco Group Spa danas stavlja na raspolaganje stručnjacima za boju mnogo više od asortimana proizvoda širok spektar kreativnih rješenja i efekata i izražajnih dekorativnih završnica neospornih čari, koje odgovaraju najstrožim zahtjevima dizajna enterijera i stila.

Sa više od 30 proizvoda za uređenje, 50 tekstura, 1500 dostupnih boja i skoro beskrajnim mogućnostima kombiniranja, proizvodi omogućuju autentične i vlastite kreacije koje odijevaju zidove i prelaze u stilsku atmosferu, gde emotivni utisak uređenja reagira sa prostorom i utjecajem upotrebe datog mjesta.

Kolekcija nastala iz sinteze tradicije, zanatstva i istraživanja, srodna sa idejom “lijepo i lijepo izrađeno”, odlika najboljih proizvoda Made in Italy (proizvedeno u Italiji) inspirirana međunarodnim pogledima sve ovo je linija proizvoda za uređenje prostora San Marco koja nudi jedinstvena rješenja, po mjeri svakog klijenta, inovativna i učinkovita, u skladu sa akutalnim trendovima na tržištu na polju dizajna, projektiranja i arhitekture.

30

PROIZVODA ZA UREĐENJE

1500

DOSTUPNIH BOJA

50+

TEKSTURA

BESKRAJNE
KOMBINACIJE

VENECIJA I UMJETNOST UREĐENJA

Od ukrasnog maltera, kovanog željeza, drveta ukrašenog intarzijom, pa sve do mozaika, kvaliteta venecijanskih rukotvorina i blistavih palača oko Kanala Grande, uvijek je iskazivao visine venecijanskog umijeća u obradi materijala čija vitalna snaga zrači kroz dekoracije koje su u svjetskim razmjerima postale sinonim za savršenstvo obrade.

Porodica Tamburini-Geremia, koja je poslovanje započela 1937. godine pod imenom Pietro Tamburini & A., nadahnuta je ovakvom vizijom poslovanja. Na samo nekoliko kilometara udaljenosti od drevnog grada u laguni, aktivnost ove kompanije se povećala 1962. godine kada je ono preraslo u dioničarsko društvo San Marco Group, koje je počelo da objedinjuje istraživanje, znanje, kvalitet, okrenutost detaljima i inovacijama, pa je tako u djelatnost uređenja interijera ono unijelo i ogromno naslijeđe venecijanske umjetnosti i zanatstva.

OBITELJSKA POVIJEST

Ova povijesna priča počinje 1937. godine kada je g.Pietro Tamburini kao osnivač ove djelatnosti, napustio posao prerade mlijeka kojim se bavio od 1920. i posvetio se trgovini materijalima “terra bianca” i “terra colorata” koje je prodavao molerima-dekoraterima i vještim zanatlijama koji su izrađivali maltere i marmorine za venecijanske palače.

Skupa s kćerkom Alessandrinom je 1962. godine pokrenuo svoju samostalnu djelatnost trgovanja bojama i lakovima, a tada je i sjedište firme premestio vilu u tipično venecijanskom stilu, u dubini regije Veneto. Upravo je kćerka bila osoba koja je ubrzo preuzela upravljanje firmom, dajući joj pri tome širi profil zalaganja i istraživanja, kao i vrijednostima i danas duboko utemeljenim u kompaniji: jakoj ambiciji, upornosti, uvažavanju suradnika, transparentnosti i etici.

Pod njenim rukovodstvom, kompanija je dobila industrijsku dimenziju. Zasnovan je novi Laboratorij za istraživanje i razvoj koja je postala pokretač originalnih inovacija. Sa sadašnjim Predsjednikom Federico Geremia, sinom gđe Alessandrine, kompanija je zaokružila proces preuzimanja pozicije vodećeg preduzeća u Italiji, zahvaljujući dobitnom asortimanu novih proizvoda i otvaranju Centara za pružanje profesionalne pomoći.
U ovim godinama sveopšteg tegobnog rasta privrede, porodica Tamburini – Geremia ostala je vjerna svojoj viziji. Posvećenost kompaniji i ličnom zalaganju, ona udružuje s ljubavlju prema umjetnosti, te neumorno traga za novim rješenjima i kontinuirano podržava kulturni nivo svog podneblja.

U današnje vreme, zahvaljujući superviziji od strane Federica i zalaganju njegove jdece Mariluce, Marte i Pietra, kompanija je prerasla u poslovnu grupaciju snažno okrenutu ambicioznoj strategiji internacionalizacije, što je vidno kroz prisutnost u preko 100 zemalja i kroz sinergijsko pripajanje drugih preduzeća u okvire proizvodnog znanja San Marco Group.

UMIJEĆE MADE IN ITALY

Zalaganje i strast porodice Geremia prema kvaliteti i istraživanju, zajedno sa neuporedivim proizvodnim znanjem, stavljaju aktivnost kompanije u brazdu najautentičnijeg brenda made in Italy, intenzivnog ne samo kao proizvodna kompetencija nego i kao kulturni identitet.

Sposobnost da materijalu i proizvodu daju visoku estetsku dimenziju, odražava ne samo tehnološko znanje koje potiče iz tradicije, nego i visok stupanjinovacije koji učvršćuje simboličnu vrijednost koji nosi proizvod sa simbolom “Italian Lifestyle” (talijanski životni stil).
Umijeće Made In Italy

Ovo je naročito važno za cjelokupno talijansko uređenje, koji je od dizajna sačinio simbol nadmoći koji se izdvaja toliko da osvaja međunarodno tržište. Ovom cilju teži i San Marco Group, koji ponudom rješenja za uređenje visoke estetske kvalitete istovremeno vraća bogato nasljeđe tradicionalnih zanatskih tehnika uz istraživačke inovacije novih materijala i težnjama ka životnom stilu koji odgovara talijanskom.

STRUČNJACI ZA UREĐENJE

Istraživačko-razvojni laboratoriji San Marco Group je odigrao glavnu ulogu u profesionalnom rastu, toliko da je cjelokupan asortiman proizvoda, namijenjen domaćem tržištu i izvozu, u potpunosti interno razvijen. Njena fundamentalna misija je da uspešno transformra intuiciju i kreativnost u proizvodima. Zbog toga je istraživački laboratorij ambijent u kome se neprestano razmjenjuju ideje na otvoren i pristupačan način.

Tim istraživača, zapravo, ne samo da kreira nove proizvode i poboljšava postojeće formule, nego je i pravi stup oslonca drugim funkcijama kompanije.

Ovome su povjereni zadaci od najveće važnosti, kao što je stalna provera kvalitete i produktivnosti, ili rješenja ekoloških problema radi maksimalnog smanjenja utjecaja proizvoda i procesa.

Investicije u posljednjih nekoliko godina su omogućile proširivanje djelatnosti laboratorija i realizaciju radne hale sa alatom koja prednjači. Upravo je istraživanje alata dovelo do otkrića novih karakteristika i potencijala proizvoda za lakiranje i farbanje, namijenjenih bilo uređenju, bilo restauraciji znamenitih građevina ili građevina od historijskog značaja.

POSTOJAN IZBOR

La sostenibilità è diventata una delle coordinate fondamentali della nostra esistenza. Ci poniamo (e ci viene posto) frequentemente il problema se le nostre azioni siano “sostenibili” oppure no. Gli effetti delle nostre attività si ripercuotono sempre, più o meno invasivamente, nell’intero ecosistema. La domanda che dobbiamo porci, quindi, non è SE un’azione, una scelta, un comportamento sia sostenibile ma QUANTO lo sia.

Il mondo scientifico si pone questo quesito da diversi decenni e la risposta più univoca riconduce alla Life Cycle Assessment cioè l’analisi del ciclo di vita del prodotto. Nella metafora del ciclo di vita, la “culla” è il prelievo dei materiali grezzi dai giacimenti, dalle cave e dalle miniere. La “tomba”, invece, sarà la degradazione che gli stessi materiali, trasformati, subiranno nelle discariche, negli inceneritori o, preferibilmente, in altri processi che li reimpieghino.

Neophodno je duboko poznavanje svega onog što se dešava između ova dva događaja da bi savjesno mogle da se procjene karakteristike postojanosti. Ovo je potvrđeno državnim i međunarodnim smjernicama i smjernicama zajednica.
San Marco Group Spa je široko primjenio ovaj alat: 2010. izdaje prvu certificiranu ekološku deklaraciju. 2013. izlazi prvo izdanje “ekološke karte” proizvoda: informativni alat koji kataloški sadrži isključivo informacije o potencijalnom uticaju širokog asortimana proizvoda.

Zaštita okoline, poštovanje prirode, dobrobit suradnika, senzibilitet za umjetničku tradiciju Italije i Venecije su elementi koji definiraju etiku i korporativnu odgovornost prema društvu i životnoj sredini.

1. Primarne sirovine – 2. Transport sirovina u San Marco Group Spa – 3. Proizvodnja – 4. Proizvodnja ambalaže – 5. Distribucija proizvoda – 6. Faza upotrebe – 7. Rok trajanja ambalaže

SNAGA BROJEVA

Grupa San Marco danas posjeduje 11 proizvodnih i komercijalnih lokacija širom svijeta i 7 proizvodnih marki. Ova grupacija jedna je od vodećih u Italiji u oblasti zidnih boja i lakova za profesionalno građevinarstvo, a u svjetskim razmjerima predstavlja primjer u sferi luksuzne dekoracije i kompaniju koja diktira trendove i izvozi kulturu “Made in Italy”.

Glavna proizvodna lokacija prostire se na preko 78.000 m2 u gradu Marcon u okrugu Venecija. Izgrađena je po najmodernijoj građevinskoj tehnologiji, ima tri automatizirana postrojenja u stanju da godišnje proizvedu ukupno 35.000.000 Kg boja na vodenoj osnovi, premaza i proizvoda na bazi kreča, tri odjeljenja za proizvodnju pasta u boji, premaza i lakova na vodenoj osnovi i specijalnih sredstava s ukupnim kapacitetom od 10.000.000 Kg godišnje.

Ključne profesionalne veze Grupacija održava sa Centrima za pružanje profesionalne pomoći (CAP). Radi se probranoj grupi distributera s kojima je Grupacija razvila snažne partnerske odnose. Centri za pružanje profesionalne pomoću su specijalizirani za tehničko praćenje kupaca u svim segmentima vezanosti za proizvode San Marco.

U inozemstvu je preko mreže specijaliziranih distributera, ova Grupacija prisutna na 6 kontinenata, odnosno u više od 100 zemalja. Komercijalna i proizvodna struktura se stalno proširuje, zahvaljujući politici sve veće internacionalizacije, učestvovanju na najznačajnijim sajmovima iz ove oblasti i prisustvu na inozemnim tržištima preko mreže specijaliziranih izložbenih salona.

11

PROIZVODNIH
I KOMERCIJALNIH LOKACIJA

7

PROIZVODNIH MARKI

78.000

TEKSTURA

100

ZEMALJA U KOJE SAN MARCO
DISTRIBUIRA SVOJE PROIZVODE